15 mẫu Camera hành trình đang được lựa chọn nhiều nhất hiện nay. Thống kê đầu tháng 9/2020 tại TP Hồ Chí Minh.